Autocad 2007 Windows 7 64 Bit

Autocad 2007 Windows 7 64 Bit มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเวอร์ชันก่อนหน้า มีการอัปเดตเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น รุ่นนี้สามารถทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้โดยไม่คำนึงว่าจะมี RAM หรือที่เก็บข้อมูลเท่าใด ...